• 0 288 502 39 55
  • [email protected]
  • Karaca İbrahim Mh. Kurtulus Sk. No :58/17 Kırklareli/Merkez

OSGB Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi ...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek ...

İşyeri Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan malzemeler ve iş ekipmanları ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları ...

İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak. ...

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyeri patlamadan korunma dokümanı, bir işletmede olası patlama tehlikesine karşı alınması gereken önlemlerin ve tedbirlerin belirtildiği ...

İşyeri Risk Değerlendirmesi

İşyeri risk değerlendirmesi, bir işletmede mevcut olan risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, ...

İşyeri Yangın Güvenliği

İşyeri yangın güvenliği, işletmelerde oluşabilecek yangınları önlemek, sınırlamak ve yangının yayılmasını engellemek için ...

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı, işletmelerde çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyan önlemleri almasını sağlamak için görev yapan bir ...

Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ...

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ...

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve ...

İlk Yardım Eğitimi

İşletmelerde çalışan tüm personelin bilmesi gereken temel ilk yardım, işyerinde görevli hekimlerimiz tarafından ...

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yüksekte Çalışma: Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin ...